Lezingen

Ik hou ervan anderen deel te maken van mijn passie, ondernemers te sensibiliseren over de noodzaak van goede communicatie en hen een aantal handvatten te bieden over hoe zij zelf aan de slag kunnen gaan.

Ik ga hierbij vooral uit van mijn ervaring en de cases waar ik de afgelopen jaren zelf mee geconfronteerd werd. Verwacht van mij niet de ingewikkelde theorieën waarbij je schema’s zes keer moet bekijken vooraleer je ze zelf begrijpt.
Zo ben ik nu eenmaal niet.

Ben je wel op zoek naar een vlotte spreker die enthousiasmeert op een laagdrempelige manier? I’m your man!

“Storyspotting voor beginners”

Dat is de titel van de lezing waarmee ik graag bij uw vereniging, organisatie of onderneming langs kom.
Hebt u zelf al gehoord over storytelling, maar weet u niet meteen wat het precies inhoudt? Of u kent het begrip wel, maar weet zelf niet goed hoe u eraan moet beginnen?
Dan kan deze lezing misschien wel interessant zijn. Eerst ga ik in op de specificiteit van communicatie anno 2022. De dag van vandaag moet je rekening houden met een aantal kenmerken van waar consumenten gevoelig voor zijn op vlak van communicatie en marketing.
Vervolgens zoom ik dieper in op storytelling, de techniek waarbij u zich aan de hand van verhalen als merk of product in de markt zet.

Hoe je dat doet?
U ontdekt het tijdens deze laagdrempelige lezing die anderhalf uur duurt.
Contacteer me, ik geef graag een extra woordje uitleg!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close